Nie wiesz, jaką wziąć pożyczkę?
Zostaw kontakt

Co oznacza wszczęcie egzekucji komorniczej?

Co oznacza wszczęcie egzekucji komorniczej?

Jeśli zmagasz się z długami, ważne jest, abyś wiedział, kiedy komornicy mogą rozpocząć działania egzekucyjne przeciwko tobie. Dzięki temu będziesz lepiej przygotowany i unikniesz niespodzianek. Poznaj najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Co oznacza wszczęcie egzekucji komorniczej?

Gdy dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty swoich zobowiązań, wierzyciel ma prawo rozpocząć egzekucję komorniczą. Jest to specyficzny rodzaj postępowania prawnego, który pozwala wierzycielowi odzyskać należne pieniądze poprzez sprzedaż majątku i rzeczy należących do dłużnika. Dotyczy to jak nieruchomości, pojazdów, biżuterii i inne wartościowe przedmioty. Zajęciu podlega także część bieżących dochodów wykraczających poza ustawowe minimum.

Zanim dojdzie do egzekucji komorniczej, wierzyciel musi złożyć wniosek do sądu i wykazać, że wszystkie inne próby odzyskania zaległego długu nie powiodły się lub są ignorowane. Dopiero wtedy sędzia wyda zgodę na rozpoczęcie ściągania długów przez komornika. Ostatecznie wszczęcie egzekucji komorniczej nie jest idealnym rozwiązaniem, ale może zapewnić wierzycielom odzyskanie choć części należnych pieniędzy.

Kto może doprowadzić do wszczęcia egzekucji komorniczej?

O wszczęciu egzekucji komorniczej decyduje ostatecznie wyrok sądu. Zanim do niego dojdzie, wierzyciel stara się odzyskać dług poprzez działania windykacyjne na własną rękę lub poprzez wynajętą firmę. Jeżeli starania te nie przynoszą rezultatów, przenosi sprawę na drogę sądową poprzez złożenie pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Tam uzyskuje sądowy nakaz zapłaty, który trafia do dłużnika.

Kiedy dłużnik nie spłaca zaległości mimo nakazu lub wnosi sprzeciw i przegrywa sprawę sądową, następuje wydanie wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności. Wówczas wierzyciel kieruje się do komornika, który wszczyna egzekucję komorniczą. Ma ona na celu odzyskanie pieniędzy oraz pokrycie kosztów sądowych oraz komorniczych, a jeśli nie da się tego zrobić – umorzenie postępowania komorniczego.

Czego oczekiwać po wszczęciu egzekucji komorniczej?

Po wszczęciu egzekucji komorniczej urzędnik państwowy ustala majątek dłużnika. W tym celu może zwrócić się do instytucji publicznych, finansowych, a nawet przeprowadzić wizytę w domu. Po ustaleniu, co może zostać zajęte, komornik sporządza spis przedmiotów podlegających zajęciu i sprzedaży. Zajmuje także konto bankowe, co oznacza, że przejmuje wszystkie wpływy na rachunek powyżej 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Może także spróbować dojść z dłużnikiem do porozumienia, gdy ten przestraszy się rychłej utraty całego majątku i napisze pismo do komornika o rozłożenie długów na raty.

Istnieją jednak ograniczenia dotyczące tego, jakie przedmioty mogą być sprzedawane i w jakiej kolejności. Komornik nie może zabrać dłużnikowi rzeczy, które są niezbędne do życia, takie jak ubrania, meble, narzędzia i pojazdy niezbędne do pracy. Jeżeli dług jest na tyle duży, że istnieje realna możliwość zlicytowania domu, utraty dachu nad głową nie powinni obawiać się bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby obłożnie chore. Jeżeli wierzyciel uważa, że prawo to zostało nadużyte, a umorzenie było przedwczesne, powinien zawnioskować o ponowne wszczęcie egzekucji po umorzeniu. Sprawi to, że dług się nie przedawni.