Nie wiesz, jaką wziąć pożyczkę?
Zostaw kontakt

Czym kończy się uznanie długu po przedawnieniu?

Czym kończy się uznanie długu po przedawnieniu?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemem niespłaconego długu. Znaczną część tych osób ucieszy informacja, iż czas przedawnienia się długu uległ ostatnio ostatnio znacznemu skróceniu, oczywiście zakładając, że wierzyciel nie zażądał jego spłaty. Ile wynosi czas przedawnienia długu zgodnie z polskim prawem, w jaki sposób uznaje się jego przedawnienie oraz jakie są konsekwencje uznania długu po przedawnieniu?

Po jakim czasie następuje przedawnienie długu w polskim prawie?

Do niedawna okres przedawnienia długu w polskim prawie wynosił 10 lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy o przedawnieniu długu z maja 2018 roku, okres przedawnienia długu został skrócony do sześciu lat. Ta wiadomość na pewno ucieszyła niejednego dłużnika! Warto jednak pamiętać, że koniecznym warunkiem, aby ciążące na nas zobowiązanie zostało przedawnione jest brak zgłoszenia roszczeń dotyczących spłaty długu w tym czasie przez wierzyciela.

Sytuacja przedawnienia długu wygląda trochę inaczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy oraz osoby, które mają zaległe zobowiązania związane z płatnościami cyklicznymi mogą skorzystać z opcji przedawnienia już po upływie 36 miesięcy. Niestety, długi komornicze, które są w trybie egzekucji nie ulegają przedawnieniu.

W jaki sposób uznaje się przedawnienie długu?

Przedawnienie długu jest równoznaczne z brakiem konieczności jego spłaty. Nie powoduje to jednak wygaśnięcia wierzytelności, a wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń polubownie. Jednak w tej sytuacji, zgodnie z prawem, dłużnik jednak nie ma obowiązku zwrotu ani złotówki. Jeśli jesteśmy wierzycielami, warto pilnować tego terminu, aby nie narazić się na dotkliwe straty finansowe!

Aby uznać przedawnienie długu, wystarczy po prostu odczekać 6 lat od momentu podpisania umowy. Jeśli w tym czasie wierzyciel nie wyrazi wobec nas żadnych roszczeń dotyczących spłaty zobowiązania ani nie skieruje sprawy na drogę sądową, dług zostanie umorzony automatycznie. Jeśli po upływie 6 lat zgłosi się do nas firma windykacyjna, warto jest jej przypomnieć o tym, iż nasze długi uległy przedawnieniu i nie mamy obowiązku ich spłaty!

Jakie są konsekwencje uznania długu po przedawnieniu?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, uznanie długu po przedawnieniu nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla dłużnika. Co więcej, takich ruch nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie przerywa biegu długu. Wierzyciel nie ma prawa żądać od nas spłaty przedawnionego zobowiązania, chyba, iż sprawa trafiła wcześniej do sądu. W takim wypadku, nasze zadłużenie może być też sprzedane innej osobie lub instytucji na zasadzie cesji.

Jednak jak od każdej reguły, i tu znajdziemy wyjątki. Zdarza się nawet, że osoba nie jest świadoma, że coś takiego jak instytucja przedawnienia długu istnieje i dobrowolnie spłaca swoje zobowiązanie. W takim wypadku, jedynym sposobem na odzyskanie chociażby części pieniędzy jest pójście na ugodę z firmą windykacyjną, a ta na sto procent nie spojrzy przychylnym okiem na tę prośbę!