Nie wiesz, jaką wziąć pożyczkę?
Zostaw kontakt

Pismo do komornika o rozłożenie na raty — wzór wniosku

Sprawy dłużników, które nie mogą zostać rozwiązane w drodze porozumienia z wierzycielami, prędzej czy później trafiają do sądu. Po zapadnięciu wyroku z klauzulą wykonalności, na wniosek wierzyciela, dochodzi do wszczęcia postępowania komorniczego. Od tej pory to komornik, w imieniu wierzyciela, będzie dążył do egzekucji długu. Istnieją przypadki, kiedy to chcąc uniknąć zajęcia wypłaty, wejścia na konto czy konfiskaty majątku, dłużnik podejmuje decyzję o dogadaniu się z komornikiem i poprosi o rozłożenie długu na raty. W tym artykule opiszemy, jak wyglądają i kiedy możemy spotkać takie sytuacje. Przedstawimy też wzór i uzasadnienie pisma o rozłożenie zadłużenia na raty. Przypominmy też o kluczowym terminach w korespondencji z komornikiem. Zapraszamy do lektury!

Kiedy można wnioskować o rozłożenie spłaty długu u komornika?

Rozłożenie spłaty długu u komornika to bardzo wygodna metoda na uregulowanie zobowiązania w mniejszych częściach. Warto przypomnieć, iż o takie rozwiązanie można też wnioskować wcześniej, nawet już w samym momencie, kiedy dochodzi do powstania długu. Jednak nie jesteś na straconej pozycji nawet wtedy, gdy już doszło do rozpoczęcia postępowania komorniczego. Wbrew pozorom, na takie rozwiązanie skłonna jest przystać większość wierzycieli.

Wnioskować o rozłożenie spłaty długu u komornika można na każdym etapie spłaty długu. Warunkiem koniecznym jest jednak uzyskanie zgody wierzyciela na takich ruch. Jest to rozwiązanie polubowne, które pozwala na uniknięcie kosztów sądowych i administracyjnych. Identycznie sprawa wygląda w przypadku długu u komornika, nie ma on prawa podejmować samodzielnie decyzji, a ostatnie słowo zawsze należy do wierzyciela. Pomoc w spłacie jest im jednak na rękę, ponieważ brak możliwości oddania pieniędzy może zakończyć się nawet umorzeniem postępowania komorniczego.

Pismo do komornika o rozłożenie na raty — wzór

Pismo do komornika z prośbą o rozłożenie długu na raty powinno zawierać następujące elementy:

  • miejsce oraz data sporządzenia wniosku;
  • imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL autora wniosku;
  • dane komornika, czyli adresata wniosku;
  • wszystkie informacje dotyczące powstałego zobowiązania; datę jego zaciągnięcia, kwotę pozostałą do spłaty;
  • wyjaśnienie powodów powstania zadłużenia oraz zaproponowanie wysokości i ilości potencjalnych rat;
  • uzasadnienie dla stosowności wniosku, to jest, dlaczego wnosisz o rozłożenie długu na raty;
  • prośbę o wstrzymanie procesu egzekucji komorniczej;
  • własnoręczny podpis dłużnika.

Uzasadnienie prośby o rozłożenie zadłużenia na raty

Prośba o rozłożenie zadłużenia na raty jest swego rodzaju próbą pójścia na kompromis wystosowaną przez dłużnika. Dlatego właśnie, powinien on być solidnie i merytorycznie uzasadniony. Kluczowe będzie przedstawienie tego, iż dłużnik znajduje się w fatalnej sytuacji materialnej, jednak, mimo wszystko, dąży do spłaty zadłużenia, dlatego właśnie proponuje rozłożenie zobowiązania na raty.

Równie istotne będzie również dołączenie do wniosku wszystkich dokumentów, które mogłyby potwierdzić trudną sytuację finansową dłużnika. Gamechangerem mogą być świadectwo lekarskie o trwałej niezdolności do pracy lub dokument poświadczający status osoby bezrobotnej. Umowa spłaty długu jest wtedy znacznie łatwiejsza do osiągnięcia.

Korespondencja z komornikiem — terminy

Wniosek o rozłożenie długu na raty najlepiej złożyć jest niezwłocznie po otrzymaniu pisma o wszczęciu postępowania komorniczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, komornik powinien udzielić odpowiedzi na otrzymane pismo niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Jeśli dojdzie już do przekazania środków pieniężnych komornikowi, ten ma 4 dni od momentu pobrania na przekazanie ich wierzycielowi.