Nie wiesz, jaką wziąć pożyczkę?
Zostaw kontakt

Przedawnienie pożyczki jest możliwe. Kilka słów o prawie konsumentów

Przedawnienie pożyczki jest możliwe. Kilka słów o prawie konsumentów

Przedawnienie pożyczki to jedno z praw określonych przez Kodeks Cywilny. Jest to prawo do nie spłacenia długu, jeśli twój wierzyciel o nim zapomniał i nie odzywał się przez dłuższy czas. Okres przedawnienia liczony jest od następnego dnia po ostatecznym terminie spłaty chwilówki lub raty kredytu

Czym jest przedawnienie długu i kiedy następuje

Przedawnienie jest określane na podstawie Kodeksu Cywilnego. Przedawnienie pożyczki to możliwość uniknięcia zapłaty pożyczek lub np. pojedynczych rat. Nie sprawia, że dług zostanie usunięty z baz dłużników. To możemy uzyskać tylko gdy spłacimy zaległości. Jednakże sprawia, że windykator nie ma prawa ściągnąć od nas pieniędzy po terminie przedawnienia długu.

Jest to prawo, które chroni konsumentów przed nieuczciwymi wierzycielami. Mobilizuje także banki i firmy pożyczkowe do upominania się o zaległe wpłaty. Według poprzedniej ustawy, sprzed 9 lipca 2018 r., czas przedawnienia pożyczki pozabankowej i to okres 3 lat od dnia jego wymagalności. W świetle nowej ustawy może się on zmienić. Zasadniczo to wciąż będą 3 lata, zostanie jednak wydłużony do końca roku kalendarzowego.

Okres przedawnienia – od kiedy jest liczony i jak długo trwa?

Jeśli nie zapłaciłeś długu w terminie określonym umową, każdy kolejny dzień jest już okresem wymagalności roszczenia.Zaczyna się w dzień po ostatecznym terminie spłaty. W przypadku pożyczki ratalnej dla pojedynczych rat istnieje inny termin wymagalności.

Dla każdego typu zadłużenia okres przedawnienia to też inny odcinek czasu:

  • Po roku – dług wynikający z mandatu za jazdę na gapę;
  • 2 letni okres przedawnienia – wynikający z umowy cywilnoprawnej (np. o zlecenie, o dzieło, lub w przypadku pożyczki społecznościowej);
  • 3 lata – dług wynikający z umowy o pracę – np. nie wypłacona pensja, zapłata za pracę po godzinach,wypłacenie odprawy itp., umowy ubezpieczenia, z niezapłaconego mandatu karnego, z tytułu umowy ubezpieczenia OC, dług z karty kredytowej iumowy pożyczki pozabankowej, opóźnienie za czynsz;
  • Po 5 latach przedawnia się niezapłacony podatek dochodowy i składka ZUS (jeśli dług powstał po 2012 roku;
  • Po 10 latach – składki ZUS powstałe przed 2012 r i długi wynikające ze spadku.

W świetle nowego prawa, które wejdzie w życie 9 lipca 2018 r. ogólne przedawnienie nastąpi po 6 latach (zamiast po 10) i po 3 latach w przypadku długów okresowych (np. czynszu). Zmianę wprowadziła Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z 13 kwietnia 2018 r. Dotyczyć to będzie jednak umów zawartych po dacie wejścia ustawy w życie.

Przerwanie okresu przedawnienia pożyczki – kiedy liczymy je od nowa

Jeśli firma pożyczkowa lub bank przerwie czas przedawnienia, zaczyna on być liczony od nowa. Przerwanie okresu przedawnienia długu może mieć miejsce z trzech powodów:

  • Bank, firma pożyczkowa czy też inna osoba u której zaciągnęliśmy dług wniesie wniosek do sądu. Wówczas czas nie jest liczony od momentu zapadnięcia wyroku sądowego;
  • Kiedy uznamy dług;
  • Kiedy dojdzie do mediacji pomiędzy nami i bankiem lub firmą pożyczkową, a nawet podpisania umowy o spłatę długu.

Wykupienie długu przez firmę windykacyjną nie oznacza przerwania okresu przedawnienia. Jeśli jednak zaczniemy, w odpowiedzi na pismo z którejś z firm wpłacać pieniądze – to będzie uznane za przyznanie się do długu.

Podniesienie zarzutu przedawnienia kredytu lub pożyczki

Jeśli nasz dług się przedawnił, a mimo to nadal dostajemy sądowe wezwania do zapłaty, powinniśmy zgłosić sprzeciw od nakazu sądowego. Sąd przyjmie pismo o podniesienie zarzutu przedawnienia tylko gdy będzie ono poprawnie skonstruowane. Z tym najlepiej udać się do prawnika, bo jeden błąd może skutkować odrzuceniem wniosku.

Jeżeli otrzymamy od sądu pismo, które będzie nakazywało spłacić przedawniony dług, w ciągu 14 dni mamy prawo do wysłania swojego sprzeciwu. Jeśli będzie poprawnie sformułowane i zasadne, sąd oddali każde roszczenie wierzyciela. Nie będzie można też naliczać wyższych odsetek z tytułu tego długu.

W przyszłości orzeczenie czy pożyczka faktycznie się przedawniła będzie określane przez sąd. Na podstawie nowej Ustawy z Kodeksu Cywilnego, będzie on zobowiązany do sprawdzenia, czy windykator nie próbuje ściągnąć przedawnionego długu.

Jakie są konsekwencje niespłaconych pożyczek i kredytów?

Jeśli wierzyciel nie upomniał się o zwrot pieniędzy na czas, prawo stoi po stronie konsumenta,. Jednakże przedawniony dług nie znika z baz dłużników. Trzeba spłacić zadłużenie, aby usunąć takie informacje.

Najlepszym rozwiązaniem jest komunikacja z firmą pożyczkową, w której zaciągnęliśmy zobowiązanie. I to już w momencie, gdy zaczynają się kłopoty ze spłacaniem zadłużenia. Zła sytuacja kredytowa jest podstawą do odrzucenia wniosku o kolejną pożyczkę. Pożyczki bez BIK również nie pomogą nam w tak trudnej sytuacji.

Jeśli zastanawiamy się, jak wygląda nasza sytuacja finansowa, zawsze możemy ją sprawdzić.Możesz skorzystać z usług, jakie oferują BIK i KRD i wysłać zapytanie o to, jakie informacje o nas tam widnieją. Jeśli sytuacja przedstawia się źle, trzeba reagować. Nie warto czekać, aż nasza sytuacja jeszcze się pogorszy.

Dodaj komentarz