Nie wiesz, jaką wziąć pożyczkę?
Zostaw kontakt

Ugoda rozłożenia długu na raty – co warto wiedzieć?

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika, który unika spłacania zaciągniętego zobowiązania nie jest proste. Proces windykacyjny może ciągnąć się latami, a dłużnik często może próbować wymigać się od spłaty należności. Rozwiązaniem, które może znacząco ułatwić sprawę uregulowania długu oraz pozwolić na zaoszczędzenie czasu i nerwów jest ugoda rozłożenia długu na ratu. Co warto o niej wiedzieć? Na czym polega ugoda rozłożenia długu na raty? Jakie są konsekwencje braku spłaty długu zgodnie z ugodą? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Na czym polega ugoda rozłożenia długu na raty?

Ugoda rozłożenia długu na raty to jedna z możliwości, która pozwala dłużnikowi na spłatę zadłużenia. Wierzyciel i dłużnik decydują się, w ramach umowy spłaty długu na rozłożenie nieuregulowanego zobowiązania na równe, miesięczne raty.

Takie rozwiązanie często jest najprostszą możliwością na odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. Nie angażuje ono podmiotów trzecich oraz pozwala dłużnikowi, który często z powodu ciężkiej sytuacji materialnej nie jest w stanie spłacić zobowiązania, na zachowanie płynności finansowej.

Wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór

Wniosek o rozłożenie długu na raty powinien zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko dłużnika;
  • numer PESEL dłużnika;
  • adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail wnioskodawcy;
  • numer sprawy, której dotyczy wniosek;
  • datę, miejscowość oraz podpis autora pisma;
  • uzasadnienie wniosku oraz zaproponowanie uregulowania całości zadłużenia w okresie; składającym się z X miesięcy do wyznaczonego dnia.

Wniosek o rozłożenie długu na raty warto podeprzeć dokumentacją, która uzasadni ciężką sytuację finansową w jakiej znalazł się dłużnik. Może być to chociażby dokument potwierdzający utratę pracy lub dokumentacja lekarska, której skutkiem jest tymczasowa niezdolność do jej wykonywania. To skuteczna metoda także w trakcie starania się o rozłożenie długu na raty u komornika.

Sądowa ugoda rozłożenia długu na raty

Pozew do sądu jest jednym z etapów windykacji na który może zdecydować się pożyczkodawca. Jeśli sprawa nieuregulowanego długu trafi do sądu, a dłużnik nie jest w stanie natychmiast spłacić należności, idealnym rozwiązanie wydaje się być sądowa ugoda rozłożenia długu na raty. Obie strony przedstawiają przed sądem swoje racje, a sądowa ugoda może być kompromisowym rozwiązaniem dla wierzyciela i dłużnika. W praktyce sądy również namawiają strony do rozwiązania polubownego. Co dalej po ugodzie?

Takie rozwiązanie pozwoli pożyczkodawcy na odzyskanie środków finansowych od dłużnika, a jemu samemu ułatwi spłatę zobowiązań. W końcu zdarzają się przypadki umorzenia postępowania komorniczego i pieniędzy można nie odzyskać. Patronat nad całością procesu pełni sąd. Dług zostaje podzielone na równe raty, z jasno określonym terminem płatności. Taka ugoda ma pełną moc prawną.

Konsekwencje braku spłaty długu zgodnie z ugodą

Jeśli dłużnik nie wywiąże się z zobowiązań, które zostały określone w sądowej ugodzie rozłożenia długu na raty, a ugoda jest już prawomocna, sprawa trafi do komornika. Konsekwencją będzie wszczęcie egzekucji komorniczej, która wymusi na nim zwrot środków. Całość procesu przeprowadzona zostanie przez komornika.