Nie wiesz, jaką wziąć pożyczkę?
Zostaw kontakt

Umowa spłaty długu – jak powinna wyglądać ugoda?

Umowa spłaty długu – jak powinna wyglądać ugoda?

Umowa spłaty długu jest umową zawieraną pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Jest to pewnego rodzaju kompromis z obu stron, który ma na celu polubowne rozwiązanie sprawy długu pomiędzy tymi podmiotami. W wielu przypadkach to wierzyciel idzie na pewne ustępstwa i pozwala dłużnikowi na spłatę zobowiązania w ratach lub częściowo je umarza. Kiedy zawiera się umowę spłaty długu i jak powinna ona wyglądać?

Kiedy zawiera się ugodę w sprawie spłaty długu?

Ugoda w sprawie spłaty długu to pozasądowe załatwienie sprawy długu, która pozwoli ominąć długotrwałe postępowanie sądowe. Ciągnący się miesiącami proces odzyskiwania wierzytelności może być kosztowny, a w niektórzy przypadkach doprowadzić dłużnika do niewypłacalności i umorzenia postępowania komorniczego. Alternatywne i szybkie rozwiązanie takie jak pozasądowej porozumienie w sprawie długu znacznie skraca ten proces i pozwala oszczędzić dużo środków i czasu.

Ugoda w sprawie spłaty długu może zostać zawarta z inicjatywy zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Zgodnie z nią, obie strony decydują się na pewne ustępstwa, które pozwolą dłużnikowi na spłacenie zobowiązania i uniknięcie wiecznego przebywania na liście dłużników. Są to chociażby możliwość spłacenia wierzytelności na raty lub umorzenie części długu i jego anulowaniu w zamian za spłatę części długu.

Jak powinna wyglądać umowa spłaty długu – wzór

Prawidłowo skonstruowana umowa spłaty długu powinna zawierać kluczowe informacje zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Umowa spłaty długu powinna zawierać:

 • Rodzaj umowy ugody.
 • Czas oraz miejsce zawarcia umowy pomiędzy stronami.
 • Umowa powinna jasno i klarownie to, która ze stron dochodzi spłaty zobowiązania. Należy posługiwać się fachowymi terminami “dłużnik” oraz wierzyciel.” Warto dokładnie sprawdzić, czy dokonaliśmy prawidłowego oznaczenia.
 • Oświadczenie dłużnika o uznaniu własnego długu, która będzie swego rodzaju gwarancją dla wierzyciela oraz dokładnym określeniu wierzytelności i jej podstawy.
 • Wskazanie całkowitej sumy długu, wliczając w to odsetki.
 • Jasno określony termin oraz formę spłaty zobowiązania.
 • Jeśli skutkiem umowy jest rozłożenie długu na raty, należy określić liczbę, wartość, częstotliwość oraz kwotę wszystkich rat.
 • Jeśli skutkiem umowy jest częściowe zwolnienie z opłaty, należy jasno wskazać jego warunki.

pożyczki bez sprawdzania BIK czy KRD będą na nic, gdy zawiśnie nad nami komornik!

Każde pismo o umorzenie odsetek musi zawierać kilka kluczowych elementów. Należą do nich:

 • Miejsce oraz data sporządzenia wniosku.
 • Szczegółowe dane odnośnie do długu, czego on dotyczy, jaka jest jego wysokość oraz kiedy został zaciągnięty.
 • Szczegółowe dane dotyczące dłużnika.
 • Argumentację, która pokaże nieodzowność umorzenia odsetek oraz, jeśli to możliwe, twardy dowód (wyciąg z banku) potwierdzający nasze argumenty.
 • Podpis dłużnika.

Termin rozpatrzenia wniosku o umorzenie odsetek wynosi do miesiąca.