Nie wiesz, jaką wziąć pożyczkę?
Zostaw kontakt

Umorzenie postępowania komorniczego — warunki

Wszczęcie postępowania komorniczego jest jednym z ostatecznych rozwiązań, do jakich może posunąć się sąd. Jego celem jest umożliwienie komorników zajęcia majątku osoby z nieuregulowanymi zobowiązaniami finansowymi, który miałby potem posłużyć do spłacenia zaległości, które dłużnik jest winny wierzycielom. Dochodzi do niego zazwyczaj w sytuacji, kiedy dłużnik i wierzyciel nie mogą dogadać w sprawie uregulowania długu. Czy wszczęcie postępowania komorniczego jest już ostatecznym wyrokiem, który spada na dłużnika? Kiedy możliwe jest umorzenie postępowania komorniczego i jak o nie wnioskować? Jakie są jego koszty? Co z przedawnieniem w przypadku umorzenia postępowania komorniczego? Na te pytania odpowiemy w tym artykule.

Kiedy jest możliwe umorzenie postępowania komorniczego

Umorzenie postępowania komorniczego możliwe jest w kilku przypadkach. Pierwszym z nim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika. Do takiej sytuacji dochodzi w momencie, w którym dłużnik staje się niewypłacalny. W takim wypadku postępowanie komornicze zostaje anulowane.

Postępowanie komornicze może również zostać anulowane z urzędu. Dotyczy to przypadków, kiedy:

  • suma egzekucji jest mniejsza niż suma kosztów potrzebnych na uruchomienie postępowania;
  • wierzyciel nie podjął właściwych czynności w określonym przez sąd terminie;
  • doszło do pomyłki i egzekucja komornicza dotyczy innej osoby;
  • tytuł wykonawczy postępowanie stracił moc prawną lub doszło do jego uchylenia.

Umorzenie postępowania komorniczego — wniosek

Do umorzenia postępowania komorniczego może dojść również na wniosek, zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Taki wniosek zostanie wysłany przed wierzyciela najczęściej w momencie uregulowania zobowiązania lub przynajmniej po dojściu do ugody rozłożenia długu na raty. Miej na uwadze, iż umorzenie postępowania komorniczego nie jest tożsame z uregulowaniem długu i może być ono wszczęte ponownie.

Umorzenie postępowania komorniczego a koszty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w przypadku umorzenia egzekucji, komornik nakłada na wierzyciela opłatę stosunkową, której wysokość to maksymalnie 150 złotych. Dotyczy to również sytuacji, w której postępowanie komornicze zostało umorzone ze względu na niemożliwość egzekucji środków od dłużnika.

Opłata stosunkowa to jednak niejedyne koszty związane z umorzeniem postępowania komorniczego. Dochodzą do niej jeszcze koszty komornicze, które wynoszą 5-10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Koszt ten ponosi w większości przypadków wierzyciel. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wierzyciel udowodni, iż postępowanie zostało umorzone po spłacie zobowiązania przez dłużnika w ramach dalszych działań po ugodzie. Istnieje możliwość rozłożenia kosztów komorniczych na raty.

Umorzenie postępowania komorniczego a przedawnienie

W przypadku długu, który został uregulowany lub umorzony jeszcze przed rozpoczęciem postępowania komorniczego, dłużnikowi przysługuje prawo do wystosowania wniosku o umorzenie postępowania.

Zgodnie z przepisami, do przedawnienia pożyczki dochodzi po pełnych 3 latach. W tym okresie nie może jednak dojść do przerwania biegu przedawnienia. Dlatego z punktu widzenia wierzyciela istotne jest, aby zawnioskować o ponowne wszczęcie egzekucji po umorzeniu w okresie, gdy dłużnik będzie mógł już sobie pozwolić na spłatę lub istniały będą możliwości, aby wymusił to na nim komornik.